چرا فضا سیاه و تاریک است؟

ساخت وبلاگ

چرا فضا تاریک و سیاه است؟

چرا فضا تاریک و سیاه است؟
با وجود خورشید و ستاره های نورانی دیگر، فضا پر از نور است، پس چرا ما همیشه آن را تاریک و سیاه رنگ می بینیم؟

جّو زمین به علت ترکیب مولکول های تشکیل دهنده اش بخش آبی از طیف نور خورشید را بیشتر پخش می کند و همین امر موجب می شود آسمان در طول روز به رنگ آبی و بسیار روشن دیده شود. از طرف دیگر شدت نور خورشید به حدی است که پخش شدگی زیاد این نور در جّو موجب رنگ باختن ستاره های کم نور در برابر نور خورشید می شود.

ما رنگ ها را به این دلیل میبینیم که نور به چشم ما باز میshy; تابد. اگر شیshy;ئی بتواند طیف های مختلف نور را بازبتاباند، آن را سفید می بینیم. زمانیکه رنگ های مختلف را میبینیم، این امر بدین دلیل است که فقط بخشی از طیف نور قابل رویت بازتابانده میshy; شود و باقی بوسیله شیئ مورد نظر جذب می shy;شوند. بر روی زمین، این پدیده دلیل آبی بودن آسمان و سفیدی ابرها است.

هر کدام از این ها رنگ منحصربفرد خود را دارند و آن هم به دلیل نحوه پراکنده شدن و بازتاب نور توسط مولکول های موجود در هوا است. این پدیده در فضا رخ نمیshy;دهد زیرا فضا یک خلا کامل است و تنها چیزی که می shy;تواند بدون واسطه از آن عبور کند نور است. نور به طور طبیعی مسیری مستقیم را طی میshy; کند، بنابراین اگر بوسیله جرم هایی مانند سیارهshy; ها و قمرها بازتابانده نشود به سادگی توسط فضا ldquo;جذبrdquo; میshy;شود. البته در اینجا جذب شدن بدین معناست که به سوی چشم های ما بازتابانده نمیshy; شود.

چرا فضا تاریک است,دلیل سیاه بودن فضا,علت تاریک بودن فضا

نمایی از حلقه های زحل در مقابل سیاهی و تاریکی فضا. اعتبار عکس: موسسه علوم NASA / JPL

این مساله همچنین توضیح میshy; دهد که چرا میshy;توانیم سحابیshy; ها که باید تودهshy; های گاز غیرقابل رویت باشند را ببینیم. ما نمیshy; توانیم هوایی که در جلوی مان قرار دارد را ببینیم، درست است؟ دلیل این قضیه این است که در سحابیshy; ها و کهکشان ها، گازها و گرد و غبار نور ستارگان نزدیک آن ها را بازتاب میshy; دهند بنابراین آنها برای ما قابل رویت میshy;شوند. البته اگر به یک سحابی وارد شوید گازها مانند زمانی که از آن فاصله دارید دیده نمیshy; شوند.

تاریکی نشان دهنده نبود نور نیست. فضا پر از نور ستارگانی مانند خورشید است، ولی از آن جایی که چشم مسیر حرکت نور را نمی بیند و در فضا هیچ چیز، حتی مولکول های هوا هم وجود ندارد و خلا حاکم مطلق است، نور بازتاب نمی کند و در نتیجه ما فضا را تاریک و سیاه می بینیم.

در پایان، فضا برای ادراک ما سیاه است، زیرا سحابیshy; های اندکی وجود دارند که می shy;توانند مانند اتمسفر ما بر روی زمین نور را پراکنده کنند یا بازتاب دهند. به این دلیل که نور در خطی مستقیم حرکت میshy; کند به نظر میshy;رسد که توسط خلا و فضای تهی جذب میshy; شود در غیر اینصورت فضا شبیه به آسمان زمین به نظر میshy; رسید.

چرا فضا سیاه است,...
نویسنده : بازدید : 17 تاريخ : دوشنبه 1 آذر 1395 ساعت: 8:14

close
تبلیغات در اینترنت